Biuro Rachunkowe COMMERCIAL rachunkowość  informatyka                                   

                  Home ] Up ] Zapytanie ] O nas ] Kontakt ] Prasa ] Software ] DELL ] Usługi ]  [ Sklep ]                              

 

 

 

 

 

 

 

        

 

OPTYMALIZACJA PODATKOWA  
przynosi wymierne korzyści nie tylko pracodawcom , osobom prowadzącym działalność gospodarczą  ale i pracownikom . 

Nawet najprostsze zagadnienia można rozwiązywać z korzyścią  dla zainteresowanej strony zgodnie  z obowiazującymi przepisami .

Czy wiedzą Państwo jak rozwiązać optymalnie przykładowe zagadnienia :

Korzyści podatkowe podatkowej grupy kapitałowej                                                                               
Ustalenie wartości początkowej budynku według uproszczonej metody - nie zawsze opłacalne
Jednorazowa amortyzacja może być pułapką
Rozliczanie straty z działalności gospodarczej
Jak uniknąć zapłaty podatku przy sprzedaży tzw. prywatnych nieruchomości?
Jak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki przy niedostatecznej kapitalizacji?
Uproszczona forma płatności zaliczek sposobem na optymalizację podatku dochodowego
Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne , świadczenia dla pracowników  w pakiecie .
Zaliczka listopadowa - jak odroczyć podatek
Planowanie zakupu środka trwałego - czy warto ponieść koszty w tym roku?
Dlaczego warto wybrać opodatkowanie według stawki liniowej?
Prywatny najem - opodatkowanie ryczałtem czy podatkiem według skali podatkowej - co się bardziej opłaca?


 

       Home ] Up ] Zapytanie ] O nas ] Kontakt ] [Home] [Up] [Zapytanie] [O nas] [Kontakt] [ Sklep ]         

Copyright © 2006 Biuro Rachunkowe COMMERCIAL Kraków
Last modified: lutego 24, 2010