Biuro Rachunkowe COMMERCIAL rachunkowość  informatyka                                   

                  Home ] Up ] Zapytanie ] O nas ] Kontakt ] Prasa ] Software ] DELL ] Usługi ]  [ Sklep ]                              

 

 

 

 

 

 

 

        

          

                     

                  Wersje demonstracyjne forte

                             

                  Podręczniki wersja forte (*.pdf)  

SYMFONIA® forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania z grupy " integracja IT" oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa decydującego się na System SYMFONIA Forte:

Pewność i perspektywiczność inwestycji
Stały rozwój systemu jest gwarancją jego pełnej zgodności z polskim prawem oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb Użytkowników działających na konkurencyjnym rynku. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu aplikacji zapewniają ich wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Skalowalność systemu umożliwia dodawanie modułów czy dodatkowych stanowisk wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Zastosowane w SYMFONII® Forte rozwiązania pozwalają na jej bezpieczny rozwój bez ingerencji w tzw. "kod źródłowy", co znacznie skraca czas i obniża koszt tworzenia indywidualnej dla danej firmy funkcjonalności.

Efektywność i bezpieczeństwo pracy
Wysoka jakość produktów i usług świadczonych Użytkownikom SYMFONII® Forte przez specjalistów Sage Symfonia i Autoryzowanych Partnerów są gwarancją stabilności i wysokiej wydajność pracy. Dostępna na terenie całego kraju oferta usług obejmuje zarówno opiekę serwisową, pomoc techniczną i merytoryczną z zakresu wykorzystania aplikacji, jak i tworzenie dedykowanych rozwiązań czy raportów. Indywidualne, pisemne umowy, zawsze uzgadniane z Klientem, pozwalają zaplanować budżety informatyczne oraz umożliwiają dobór optymalnego dla danego przedsiębiorstwa zakresu opieki czy czasu reakcji specjalistów na zgłoszenie Użytkownika.

Dostęp do spójnej i wiarygodnej wiedzy biznesowej
Możliwość ścisłej integracji ze specjalistycznymi lub branżowymi programami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie zapewnia dostęp do spójnych oraz wiarygodnych danych w ramach jednolitego środowiska informatycznego. Migracja do SYMFONII® Forte kluczowych informacji biznesowych, zgromadzonych w aplikacjach zastąpionych przez system, pozwala zachować ciągłość pracy organizacji i wykorzystywać dane historyczne do potrzeb zarządczych.

Zwrot nakładów poniesionych na informatyzację w przewidywanym czasie
Starannie dobrane usługi obejmujące analizę przedwdrożeniową, implementację systemu oraz szkolenia dla pracowników sprawiają, że średni czas uruchomienia systemu w firmie nie przekracza kilku tygodni. Wieloletnie doświadczenie i znajomość specyfiki polskiego rynku oraz dostęp pracowników Sage Symfonia do unikatowej wiedzy firm z Grupy SAGE są gwarancją zastosowania optymalnych dla Klienta modeli biznesowych już na etapie wdrożenia.

       Home ] Up ] Zapytanie ] O nas ] Kontakt ] [Home] [Up] [Zapytanie] [O nas] [Kontakt] [ Sklep ]         

Copyright © 2006 Biuro Rachunkowe COMMERCIAL Kraków
Last modified: lutego 24, 2010