Biuro Rachunkowe COMMERCIAL rachunkowość  informatyka                                   

                  Home ] Up ] Zapytanie ] O nas ] Kontakt ] Prasa ] Software ] DELL ] Usługi ]  [ Sklep ]                              

 

 

 

 

 

 

 

        

 

               

          NETASQ UTM


 UTM (Unified Threat Management) firmy NETASQ jest urządzeniem integrującym w jednej obudowie wszystkie elementy niezbędne do kompletnego zabezpieczenia sieci lokalnej. Zawiera firewall, system wykrywania i blokowania włamań IPS (intrusion Prevention System), serwer VPN, system antywirusowy, system antyspamowy oraz system filtrowania dostępu do stron internetowych (filtr URL). Dodatkowo niektóre modele wyposażone są w 4 portowy switch, który umożliwia zbudowanie niewielkiej sieci lokalnej wyłącznie w oparciu o UTM firmy NETASQ, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek innego sprzętu sieciowego.

                                                                                                                                                                                 W górę   

          NETASQ - podstawowe funkcje


 UTM (Unified Threat Management) firmy NETASQ jest urządzeniem integrującym w jednej obudowie wszystkie elementy niezbędne do kompletnego zabezpieczenia sieci lokalnej. Zawiera firewall, system wykrywania i blokowania włamań IPS (intrusion Prevention System), serwer VPN, system antywirusowy, system antyspamowy oraz system filtrowania dostępu do stron internetowych (filtr URL). Dodatkowo niektóre modele wyposażone są w 4 portowy switch, który umożliwia zbudowanie niewielkiej sieci lokalnej wyłącznie w oparciu o UTM firmy NETASQ, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek innego sprzętu sieciowego.

 UTM-y firmy NETASQ wykorzystują unikalną technologię ASQ (Active Security Qualification), która zapewnia skuteczną ochronę nie tylko przed znanymi już zagrożeniami ale także tymi, które dopiero pojawią się w przyszłości - tzw. ochrona proaktywna lub 0-day threat protection. Zastosowanie technologii ASQ pozwala uzyskać bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa przy zachowaniu niespotykanej w innych urządzeniach UTM szybkości działania.                                                        

                                                                                                                                                                              W górę        

          NETASQ - opis modułów


 Firewall
 Intrusion Prevention System
 Virtual Private Networks (VPN)
 Ochrona antywirusowa
 Ochrona przed spamem
 Filtrowanie URL
 Quality of Service (QoS)/Bandwith Management
 Load Balance/High Availability
 Konsola administracyjna
 Usługi i serwisy sieciowe
 Autentykacja użytkowników

Firewall

Firewall - UTM NETASQ wyposażony jest w wysokiej klasy stateful inspection firewall. Dzięki intuicyjnej konsoli konfiguracyjnej oraz analizatorowi reguł, który pozwala na wychwycenie ewentualnych błędów i sprzeczności, definiowanie reguł jest zadaniem stosunkowo prostym. Administrator ma możliwość zdefiniowania wielu różnych zestawów reguł określających jaki ruch powinien być przez firewall przepuszczany a jaki blokowany, które obowiązują w różnych przedziałach czasowych. Pozwala także na ustalenie innych zasad filtrowania ruchu w godzinach pracy, innych w godzinach popołudniowych a jeszcze innych w dni wolne od pracy.
W górę


Intrusion Prevention System

Intrusion Prevention System (IPS) - system Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków ASQ (Active Security Qualification). Analizie w poszukiwaniu zagrożeń i ataków poddawany jest cały ruch sieciowy od trzeciej (Network Layer) do siódmej (Application Layer) warstwy modelu OSI. Stosowane są trzy podstawowe metody: analiza protokołów, analiza heurystyczna oraz sygnatury kontekstowe.

Podczas analizy protokołów kontrolowana jest zgodność ruchu sieciowego przechodzącego przez urządzanie ze standardami RFC. Tylko ruch zgodny z tym standardem może zostać przepuszczony. Kontroli poddawane są nie tylko poszczególne pakiety ale także połączenia i sesje. W ramach technologii ASQ dla poszczególnych typów ruchu sieciowego warstwy aplikacji opracowane zostały specjalne plug-iny (wtyczki programowe) pracujące w trybie kernel-mode. Po wykryciu określonego typu ruchu (np. HTTP, FTP, SMTP, TELNET itp.) automatycznie uruchamiany jest odpowiedni plug-in, który specjalizuje się w ochronie danego protokołu. Tym samym, rodzaj stosowanych zabezpieczeń jest w sposób dynamiczny dostosowywany do rodzaju przepływającego ruchu.

W analizie heurystycznej podstawę stanowi statystyka oraz analiza zachowań. Na podstawie dotychczasowego ruchu i pewnych założeń dotyczących możliwych zmian określa się czy dany ruch jest uznawany za dopuszczalne odchylenie od normy czy też powinien już zostać uznany za atak.

Ostatni z elementów, to systematycznie aktualizowane sygnatury kontekstowe. Pozwalają na wykrycie znanych już ataków, które zostały sklasyfikowane i dla których zostały opracowane odpowiednie sygnatury. W tym przypadku zasadnicze znaczenie ma kontekst w jakim zostały wykryte pakiety charakterystyczne dla określonego ataku - tzn. rodzaj połączenia, protokół, port. Wystąpienie sygnatury ataku w niewłaściwym dla tego ataku kontekście nie powoduje reakcji systemu IPS. Dzięki temu zastosowanie sygnatur kontekstowych pozwala na znaczne zwiększenie skuteczności wykrywania ataków przy jednoczesnym ograniczeniu niemal do zera ilości fałszywych alarmów.
W górę


Virtual Private Networks (VPN)

Virtual Private Networks (VPN) - urządzenie posiada wbudowany serwer VPN, który pozwala na tworzenie bezpiecznych połączeń, tzw. kanałów VPN. Kanały VPN mogą być tworzone pomiędzy użytkownikami pracującymi w terenie (tzw. zdalnymi użytkownikami) a siedzibą firmy (połączenia client-to-site) lub pomiędzy centralą a oddziałami firmy (połączenia site-to-site). Kanały VPN budowane są w oparciu o protokół IPSec i mogą być szyfrowane z wykorzystaniem algorytmów DES, 3DES lub AES. W przypadku wyższych modeli urządzeń wyposażonych w twardy dysk (począwszy od F200) możliwe jest otwarcie kanałów VPN client-to-site z wykorzystaniem protokołu SSL. Na zdalnym komputerze nie musi być wtedy zainstalowany klient VPN - do uzyskania połączenia wykorzystywana jest przeglądarka Internetowa.

Dostępność kanałów VPN w czasie może być ściśle nadzorowana - administrator systemu decyduje w jakie dni i w jakich godzinach jest możliwe otwarcie danego kanału VPN.
W górę


Ochrona antywirusowa

Ochrona antywirusowa - NETASQ posiada wbudowany system ochrony antywirusowej ClamAV. Na obecność wirusów sprawdzana jest cała poczta przychodząca i wychodząca (protokoły POP3 oraz SMTP). Wiadomości zawierające wirusy są automatycznie usuwane a o zdarzeniu powiadamiany jest odbiorca poczty.

Na obecność wirusów sprawdzane są też wszystkie odwiedzane przez użytkowników strony Internetowe oraz zbiory pobierane z Internetu (ruch HTTP). Dodatkowo, jako opcja, dostępny jest skaner antywirusowy Kaspersky AV. Filtr ochrony antywirusowej może pracować w trybie proxy mode lub bridge mode. W przypadku zastosowania trybu bridge mode ochrona antywirusowa jest "przezroczysta" dla ruchu sieciowego i nie wymaga żadnych zmian w konfiguracji sieci.
W górę


Ochrona przed spamem

Ochrona przez spamem - ochrona przed spamem zapewniana jest poprzez wbudowany w urządzenie system DNS Blacklisting znany także jako RBL (Real Time Blackhole). System ten umożliwia blokowanie spamu niejako bezpośrednio u zródła dzięki na stale aktualizowanej liście serwerów rozsyłających spam. Dla każdej odebranej wiadomości wysyłane jest specjalne zapytanie do serwerów RBL. Jeżeli adres IP nadawcy lub serwera pocztowego, przez który wiadomość przechodziła (tzw. relay server) jest na liście spamerów, wiadomość jest blokowana. Administrator ma możliwość edycji listy serwerów RBL, które są uwzględniane podczas zapytań oraz nadawania im statusu, tzw. poziomu ufności w zakresie od 1 do 3. Wiadomości, które zostaną sklasyfikowane jako spam mogą zostać oznaczone poprzez dołączenie stosowanego ciągu znaków w temacie maila (np. SPAMx, gdzie x oznacza poziom ufności od 1 do 3 z jakim dana wiadomości została rozpoznana jako spam) lub poprzez dodanie specjalnego nagłówka zawierającego pełne wyniki analizy.

Administrator może tworzyć własne białe i czarne listy domen.

Dodatkowo urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą wykorzystywać technologię wykrywania spamu firmy Vade Retro, będącej połączeniem metod heurystycznch z analizą Bayesian'skią. W skład tej technologii wchodzi 7 podstawowych metod: analiza z wykorzystaniem reguł empirycznych, analiza semantyczna, reguły reakcji zwrotnej (counter-reaction), analiza kodu HTML, analiza zestawów znaków, wykrywanie scam'u oraz analiza raportów o braku możliwości dostarczenia poczty (delivery failure notification). Podczas analizy każdej wiadomości przypisywany jest jej wartość liczbowa, która następnie porównywana jest z wartością odniesienia, definiowaną przez administratora. Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że dana wiadomość jest spamowa.
W górę


Filtrowanie URL

Filtrowanie URL - urządzenie wyposażone jest we własny, stale aktualizowany moduł filtrowania stron internetowych. Administrator może w każdej chwili uzupełnić listę stron, które powinny być dostępne lub niedostępne dla użytkowników. Filtr URL może być ustawiany dla wszystkich lub wybranych grup użytkowników definiowanych przez administratora. Dodatkowo określone filtry mogą działać tylko w wyznaczonych godzinach, dzięki czemu użytkownicy mogą np. w godzinach popołudniowych mieć zapewniony szerszy dostęp do Internetu niż w czasie godzin pracy. Jako opcja dostępny jest filtra URL firmy OPTENET (dla modeli wyposażonych w twardy dysk). Istnieje możliwość przekierowania ruchu do skanowania na zewnętrzym serwerze URL takim jak X-Stop lub WebSense.
W górę


Quality of Service (QoS)/Bandwith Management

Quality of Service (QoS)/Bandwith Management - urządzenie wyposażone jest w mechanizmy zapewniające priorytyzację ruchu sieciowego oraz zarządzanie pasmem. Do poszczególnych reguł, definiowanych na firewallu, może zostać przypisany określony priorytet lub do określonego typu ruchu (HTTP, VoIP) minimalna i maksymalna szerokość pasma, jaką może on wykorzystać.
W górę


Load Balance/High Availability

Load Balance/High Availability - UTM NETASQ pozwala na jednoczesne utrzymywanie i wykorzystywanie kilku połączeń z Internetem. Ruch sieciowy może być rozkładany w takim przypadku równomiernie na wszystkie aktywne połączenia. W razie awarii któregoś z połączeń, pozostałe automatycznie przejmują jego funkcję. Wszystkie wersje urządzeń (poza najprostszym F25) mogą pracować w układzie High Availability.
W górę


Konsola administracyjna

Konsola administracyjna - administracja całym urządzeniem odbywa się z jednej konsoli konfiguracyjnej dostępnej spod Windows (Firewall Manager). Administratorzy, których może być dowolna liczba, mogą mieć uprawnienia do konfiguracji wszystkich modułów, tylko wybranych modułów lub tylko do podglądu. Dodatkowo administrator ma do dyspozycji monitor śledzący pracę systemu w czasie rzeczywistym (Firewall Monitor) oraz narzędzie raportujące, pozwalające na sporządzenie szczegółowych raportów (Firewall Reporter).
W górę


Usługi i serwisy sieciowe

Usługi i serwisy sieciowe - NETASQ UTM zapewnia podstawowe usługi i serwisy sieciowe. Należą do nich między innymi serwer DHCP, DNS Proxy, serwer SNMP, NTP Client.
W górę


Autentykacja użytkowników

Autentykacja użytkowników - każde urządzenie posiada wewnętrzną bazę LDAP (Lightweight Directory Access Proteocol), która może być wykorzystana do przechowywania danych użytkowników niezbędnych podczas autentykacji (nazwa użytkownika, hasło, certyfikat itp.). Możliwe jest także użycie zewnętrznej bazy LDAP co jest szczególnie użyteczne, gdy ta sama grupa użytkowników ma mieć możliwość dostęp do kilku urządzeń. NETASQ UTM współpracuje również z innymi bazami jak RADIUS, Kerberos, Active Directory czy NTLM Server. Możliwość zalogowania się do systemu może zostać ograniczona do określonych dni lub/i godz 

                                                                                                                                                                                W górę     

          NETASQ - dostępne modele  


Rozwiązania dla małych firm 

Urządzenia NETASQ UTM przeznaczone dla małych firm. Zapewniają kompletną ochronę przed różnymi typami zagrożeń (włamania, wirusy, spam, spyware) przy zachowaniu niskich kosztów zakupu i utrzymania.


| F25 | F50 | F60 |


Rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw 

Urządzenia NETASQ UTM przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Zapewniają kompletną ochronę przed różnymi typami zagrożeń (włamania, wirusy, spam, spyware) oraz pozwalają na optymalizację wykorzystania zasobów sieci.

| F200 | F500 | F800 | F1200 |


Rozwiązania dla korporacji 

Urządzenia NETASQ UTM przeznaczone dla bardzo dużych przedsiębiorstw. Zapewniają kompletną ochronę przed różnymi typami zagrożeń (włamania, wirusy, spam, spyware) oraz pozwalają na optymalizację wykorzystania zasobów sieci. Gwarantują wysoką przepustowość oraz odporność na awarie.

| F2500 | F5500 |

                                                                                                                                                                                W górę

 

          NETASQ UTM  tabele parametrów


Wydajność urządzeń

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

IPS-Firewall
przepustowość

65

100

115

192

450

800

Przepustowość
kanału VPN
szyfrowanego AES

14

16

18

33

120

177

Maks. liczba
połączeń TCP

5 000

15 000

15 000

65 000

200 000

400 000

Maks. liczba kanałów
VPN IPSEC

50

100

100

1000

1000

3750

Maks. liczba kanałów
VPN SSL
client-to-site

-

-

-

256

256

512

Maks. liczba
reguł filtrujących

512

512

512

4096

4096

16 384Specyfikacja sprzętowa

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Maks. liczba
interfejsów (routowalnych)

2

3

4

4

6

8

Maks. liczba
interfejsów GBit

-

-

-

-

2

8

Rodzaj i wielkość pamięci

128 Mb

128 Mb

128 Mb

40Gb

80Gb

80Gb

Obsługa hot-swappable RAID

-

-

-

-

-

-

Nadmiarowe zasilanie

-

-

-

-

-

-

Akceleracja sprzętowa SSL

-

-

-

-

-

-Wykrywanie i blokowanie włamań (Intrusion Prevention System)

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Wykrywanie anomalii w protokołach (1)

Analiza heurystyczna

Sygnatury kontekstowe

Analiza protokołów warstwy aplikacji


Ochrona antywirusowa

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Wbudowany
ClamAV

Wbudowany
Kaspersky AV

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

Transparentne skanowanie
HTTP, SMTP i POP3

Automatyczna aktualizacjaOchrona przed SPAM-em

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Blackisting DNS (RBL)

Metody heurystyczne

-

-

-

Filtr bayesianski

-

-

-Funkcje i usługi sieciowe

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Tryby pracy:
transparentny,
router (NAT) lub hybrydowy

Funkcja
Quality of Service

Funkcja routing
per interface

-

Liczba
VLAN 802.1Q

16

16

16

64

64

64

Obsługa PPPoE,
PPTP oraz L2TP

Nadmiarowe łącza
WAN/ISP (modem/DSL)

4

4

4

8

8

12

DHCP Client

DHCP server

DynDNS

DNS caching

-

-

-

NTP

-

SNMPKanały VPN - dostępne funkcje

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Przepustowość kanału
VPN szyfrowanego AES

VPN IPSec
Client-to-Site

VPN IPSec
Site-to-Site

NAT-Traversal dla kanałów VPN IPSec

Keep-alive dla VPN IPSec

VPN IPSec Dead Peer Detection

VPN IPSec Hub & Spoke

Szyfrowanie DES, 3DES, AES, Blowfish and CAST 128 (1)

SSL VPN

-

-

-

Liczba kanałów VPN PPTP

16

16

16

32

32

64

Liczba kanałów VPN IPSEC

50

100

100

1000

1000

3750Autentykacja

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Wbudowane CA & CRL PKI

-

-

-

Wbudowana baza LDAP

Wsparcie dla baz zewnętrzn.(1)

Obsługa Single-sign-On

Obsługa zewnętrznych PKIFiltrowanie treści

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Filtrowanie URL
w oparciu o statyczne
i dynamicznie aktualizowane listy (15 to 64 kategorii URL)

Automatyczna aktualizacja

Zgodność z ICAP

HTTP, SMTP, POP3 Proxy

Filtrowanie zawartości
(P2P, IM, ruch multimedialny...)Funkcjonalność High Availability

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Tryb
Active / Passive

-

Synchronizacja konfiuracji

-

Synchronizacja
aktywnych sesji

-

Wykrywanie
awarii urządzenia

-

-

-Logowanie zdarzeń, monitoring, backup

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Logowanie do NETASQ

Logowanie
na wewnętrzny dysk

-

-

-

Logowanie na
zewnętrzny serwer syslog

Monitor pracujący
w czasie rzeczywistym

Centralna baza danych (1)

Automatyczne raportowanie(1)

Tworzenie kopii
rezerwowej konfiguracji
(pełna/częściowa)

Pełna kopia systemu
na partycji rezerwowe

-

-

-

Obsługa SNMP v1, v2 i v3Zarządzenie

NETASQ

F25

F50

F60

F200

F500

F800

Pakiet administracyjny
pod Windows

Konsola SSHv2

Konsola RS-232

                                                                                                                                                                             W górę

 

 

       Home ] Up ] Zapytanie ] O nas ] Kontakt ] [Home] [Up] [Zapytanie] [O nas] [Kontakt] [ Sklep ]         

Copyright © 2006 Biuro Rachunkowe COMMERCIAL Kraków
Last modified: lutego 24, 2010